Wszystkie dzieła

Album  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Sec-Szw  • Poszukiwania oficerów polskich znajdujących się w niewoli, lit. Skw-Slo  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IIC, l.150  • Lista transportowa polskich jeńców wojennych ze Stalagu IIC, l.207  • Poszukiwania jeńców polskich zwolnionych z niewoli niemieckiej jako robotnicy cywilni, lit. Woch-Wojc

Copyright 2012 Ontia sp. z o.o.     Projekt i realizacja: Ontia sp. z o.o.
logo logo logo logo
Dofinansowano ze środków PW KULTURA+